Preslav Nakov z wizytą na UEP

W dniu 27 lutego 2024 odbyła się wizyta prof. Preslava Nakova z Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Podczas spotkania zostały omówione kolejne etapy współpracy w zakresie wykrywania fałszywych informacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Prof. Preslav Nakov jest kierownikiem Katedry Przetwarzania Języka Naturalnego. Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie języka naturalnego, dezinformację, propagandę, sprawdzanie faktów, wykrywanie fałszywych wiadomości oraz stronniczości mediów, tłumaczenie maszynowe.

Warto przypomnieć, że w Katedrze Informatyki Ekonomicznej realizowany jest projekt OpenFact, którego celem jest opracowanie narzędzia do weryfikacji wiarygodności źródeł informacji w Internecie oraz detekcji fałszywych informacji przy pomocy metod sztucznej inteligencji. Współpraca ze światowymi liderami w tym obszarze może się przyczynić do ulepszenia metod analizy wiadomości w języku polskim.