Udział przedstawicieli SKN Data Science w Forum Organizacji i Kół Akademickich UEP

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się Forum Organizacji i Kół Akademickich 2023 (FOKA). W trakcie tego wydarzenia studenci mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami kół naukowych, dopytać o zasady działania różnych organizacji na uczelni. Nie zabrakło również przedstawicieli SKN Data Science.

Forum odbyło się w dniu 11 października 2023 roku i zostało zorganizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (NZS UEP). Tego dnia studenci mieli możliwość zapoznać się z planowaną działalnością SKN Data Science w roku akademickim 2023/2024. Przedstawiciele zarządu studenckiego koła naukowego odpowiadali na liczne pytania potencjalnych nowych członków.

Obserwacje wskazują na coraz większe zainteresowanie działalnością SKN Data Science nie tylko ze strony studentów kierunku Informatyka i Ekonometria. Wzrost zainteresowania tematami związanymi z analizą wielkich danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest podyktowany różnymi czynnikami. Na przykład, te umiejętności stają się kluczowe w wielu sektorach rynku pracy, zwiększając szanse na atrakcyjne zatrudnienie. Dodatkowo, analiza danych pozwala na pozyskiwanie wartościowych informacji i przewidywanie trendów, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ponadto, popularne aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję często są tworzone w oparciu o analizę wielkich zbiorów danych.

Skład zarządu SKN Data Science w roku akademickim 2023/2024:

  • Patryk Danielewicz
  • Adam Jankowski
  • Hubert Łagoda
  • Antoni Martinek
  • Jakub Muszyński