Ocena jakości esejów studenckich napisanych przez ChatGPT

W dniach 5-6 października 2023 roku odbyła się X Konferencja Naukowa „Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości” (WiTIwKP) oraz V Kongres Informatyki Ekonomicznej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele naszej Katedry przedstawili wyniki badań dotyczące oceny jakości esejów studenckich napisanych przez ChatGPT. Tegoroczna edycja konferencji oraz kongresu odbyła się w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz zdalnie). Organizatorami tych wydarzeń są Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej oraz Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Pisanie esejów studenckich przy użyciu ChatGPT może prowadzić do różnych problemów. Na przykład, korzystanie z narzędzi do automatycznego generowania tekstu może osłabiać umiejętność krytycznego myślenia studentów oraz ich zdolność do samodzielnego formułowania argumentów. Dodatkowo, eseje produkowane przez modele językowe mogą nie odzwierciedlać prawdziwego zrozumienia tematu przez studenta. Ponadto, istnieje ryzyko, że takie prace będą miały jednolity ton i brakowało im indywidualnego charakteru.

Prezentacja pt. „Ocena jakości esejów studenckich napisanych przez ChatGPT” została przedstawiona przez prof. Witolda Abramowicza, dra hab. Krzysztofa Węcla, dr Milenę Stróżynę w ramach sesji „Sztuczna inteligencja z perspektywy nauki i dydaktyki”. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: konferencja.czest.pl.

Praca powstała w ramach projektu OpenFact, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.