BSCT 2019 – drugi międzynarodowy warsztat na temat blockchain oraz inteligentnych kontraktów

Druga edycja międzynarodowego warsztatu BSCT odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku w ramach konferencji BIS 2019 w Sewilli (Hiszpania).

Celem warsztatu BSCT (Blockchain and Smart Contract Technologies) jest dokładne zbadanie pojawiających się wyzwań i możliwości w dziedzinie technologii blockchain. W szczególności w ramach tego wydarzenia zostały omówione kwestie związane z architekturami blockchain, nowymi modelami biznesowymi, a także innowacyjnymi aplikacjami oraz przypadkami użycia.

Organizatorami warsztatu BSCT 2019 byli Saulius Masteika, Erich Schweighofer, Piotr Stolarski.

Publikacje w ramach BSCT 2019

Strona internetowa BSCT 2019: bis.ue.poznan.pl/bis2019/bsct