QOD 2019 – drugi międzynarodowy warsztat na temat jakości otwartych danych

Druga edycja międzynarodowego warsztatu QOD odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 roku w ramach konferencji BIS 2019 w Sewilli (Hiszpania).

Celem warsztatu QOD (Quality of Open Data) jest łączenie różnych społeczności pracujących nad jakością danych w Wikipedii, DBpedii, Wikidanych, OpenStreetMap, Wikimapii oraz wielu innych otwartych bazach wiedzy. Warsztat wspiera wymianę doświadczeń naukowych i wiedzy praktycznej związanej z oceną jakości w otwartych danych.

Organizatorami warsztatu QOD 2019 byli dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Anisa Rula oraz dr Krzysztof Węcel.

Publikacje w ramach QOD 2019

Strona internetowa QOD 2019: bis.ue.poznan.pl/bis2019/qod

Informacje o poprzednich edycjach warsztatu można znaleźć na stronie QODW.org