Data Science w Allegro

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt. Budowanie Kariery w Data Science: Porady od Zespołu Allegro, który poprowadzili dr Piotr Kałużny oraz Anna Cielas. Wykład skupił się na praktycznych aspektach pracy jako Data Scientist w jednej z największych platform zakupowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Data Science to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która oferuje szereg możliwości zawodowych w różnych sektorach rynku. Uczestnictwo w takim wykładzie pozwoliło studentom nie tylko zgłębić wiedzę teoretyczną, ale także zrozumieć realia pracy w tej branży, co jest nieocenione w kontekście planowania własnej ścieżki kariery. Zrozumienie technicznych i analitycznych umiejętności wymaganych do pracy jako Data Scientist może pomóc studentom skutecznie kierować swoją edukację i rozwijać te umiejętności. Wiedza na temat konkretnych narzędzi, języków programowania, jak również technik analizy danych, jest fundamentem dla efektywnej pracy w tej dziedzinie.

Podczas wykładu prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, z jakimi spotykają się na co dzień, w tym jak kluczowe w pracy naukowca danych są umiejętności miękkie takie jak zdolność prezentacji oraz efektywna komunikacja. Te umiejętności pozwalają na efektywną współpracę z innymi działami firmy, prezentowanie złożonych analiz w zrozumiały sposób oraz budowanie relacji profesjonalnych, co jest niezbędne w dzisiejszym środowisku pracy. Dodatkowo, podczas wykładu zostały poruszone kwestie dotyczące procesów wdrażania modeli, które wcześnie zostały opracowane i przetestowane w kontrolowanym środowisku.

Ważnym punktem wykładu była dyskusja o budowaniu skutecznego CV oraz rozwoju kariery w kontekście różnych poziomów seniority w organizacji. Dobre CV powinno nie tylko przedstawiać zdobyte umiejętności i doświadczenie, ale również podkreślać projekty i realizacje, które najlepiej oddają potencjał kandydata. Poza tym, prelegenci wskazali, jak ważne jest, aby już na etapie studiów skupić się na zdobywaniu praktycznych umiejętności, które są cenione przez pracodawców. Zrozumienie, jak rozwijać karierę w strukturach firmowych, daje studentom perspektywę na możliwe ścieżki rozwoju zawodowego w przyszłości.

Wydarzenie odbyło się w dniu 8 maja 2024 roku i zostało zorganizowane przez SKN Data Science. Warto wspomnieć, że dr Piotr Kałużny jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przez lata prowadził zajęcia dydaktyczne i badania naukowe będąc pracownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP. W grudniu 2021 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Behaviour-based user authentication for financial services”.