Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Piotrowi Kałużnemu

Decyzją Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 roku naszemu pracownikowi Piotrowi Kałużnemu został nadany stopień doktora w dyscyplinie „ekonomia i finanse”. Jednocześnie Rada Awansów, popierając wniosek Komisji Doktorskiej uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Behaviour-based user authentication for financial services” odbyła się w dniu 16 grudnia 2021 roku. Praca dotyczyła zastosowania technik uczenia maszynowego w celu zaprojektowania metody uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem biometrii behawioralnej, która mogłaby zostać zaimplementowana w mobilnych aplikacjach sektora finansowego. Promotor pracy: prof. dr hab. Witold Abramowicz; promotor pomocniczy: dr hab. Agata Filipowska; recenzenci: dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH, prof. dr Dalia Kriksciuniene, Vilnius University.