Nagroda za najbardziej nowatorski artykuł na konferencji NATCON 2018

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. mgr inż. Dominik Filipiak oraz mgr Milena Stróżyna uczestniczyli w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, odbywającej się w Gdańsku. Organizatorem konferencji była Akademia Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Przygotowany na Konferencję artykuł „Big Data for Anomaly Detection in Maritime. Surveillance: Spatial AIS Data Analysis for Tankers”, którego autorami są mgr inż. Dominik Filipiak, mgr Milena Stróżyna, dr Krzysztof Węcel oraz prof. Witold Abramowicz, został nagrodzony tytułem najbardziej nowatorskiego referatu wygłoszonego w czasie Konferencji. Nagrodę, w postaci statuetki Kryształowej Latarni, odebrał w imieniu zespołu Dominik Filipiak.

Tematyka konferencji dotyczyła rozwiązań z obszaru wojskowej techniki morskiej, obronności na morzu, bezpieczeństwa portów oraz obiektów infrastruktury krytycznej, a także ratownictwa morskiego.