Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Milenie Stróżynie

Decyzją Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 roku naszemu pracownikowi Milenie Stróżynie został nadany stopień doktora. Jednocześnie Rada Wydziału, popierając wniosek Komisji Doktorskiej, uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services” („Modelowanie Ryzyka i Niezawodności Morskich Usług Transportowych”) odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 roku. Rozprawa doktorska została przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP. Promotorem pomocniczym pracy był dr Krzysztof Węcel. Recenzentami rozprawy byli prof. Andre Ludwig (Kühne Logistics University) i dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa).