Promocja doktorska Dominika Filipiaka

Podczas uroczystej promocji doktorskiej i habilitacyjnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dr Dominik Filipiak otrzymał dyplom doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska pt. „Badanie cech obrazów na potrzeby modelowania preferencji nabywców na polskim rynku sztuki” została obroniona z wyróżnieniem w dniu 17 października 2022 roku. Promotor pracy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP.

Celem pracy doktorskiej było zbadanie cech obrazów pod kątem modelowania preferencji nabywców na polskim rynku sztuki. W ramach pracy został przygotowany zbiór danych pozwalający przeprowadzić wymagane eksperymenty oraz została opracowania metoda pozwalająca na uzyskanie informacji o kolorach zawartych na obrazie. Została również przeprowadzona ewaluacja metod pozyskiwania informacji o cechach związanych z kolorami na danych pochodzących z polskiego rynku sztuki. Następnie zostały określone cechy obrazów, które są istotne z punktu preferencji nabywców na polskim rynku sztuki oraz zostały określone determinanty cenowe obrazów na polskim rynku sztuki.

Uroczysta promocja doktorska i habilitacyjna odbyła się w Auli UEP w dniu 27 października 2023 roku.

Serdecznie gratulujemy!