Promocja habilitacyjna na Uniwersytecie Poczdamskim

W dniu 22 kwietnia 2022 roku dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP odebrał promocję habilitacyjną na Uniwersytecie Poczdamskim podczas absolutorium na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Socjologicznych. Warto przypomnieć, że kolokwium habilitacyjne odbyło się 12 maja 2020 roku, jednak ze względu na ograniczenia epidemiologiczne zorganizowanie uroczystego wręczenia dyplomów, łączącego dwa roczniki, mogło odbyć się dopiero teraz. W uroczystości wzięło udział 144 absolwentów, ale warte podkreślenia jest, że w tym okresie nadana została tylko jedna habilitacja.

Promocja habilitacyjna na Uniwersytecie PoczdamskimDr hab. Krzysztof Węcel spotkał się również z prof. Norbertem Gronauem, kierownikiem Katedry Informatyki, Procesów i Systemów, z którym rozmawiał o realizowanych projektach i wspólnych obszarach badawczych. Miał również możliwość zwiedzenia rozwijanego przez zespół prof. Gronaua unikatowego Centrum Przemysłu 4.0, łączącego automatykę, logistykę, robotykę, jak również systemy aplikacyjne do zastosowań w przyszłych „uczących się” fabrykach.