SKN Data Science: spotkanie organizacyjne

6 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacyjne Studenckiego Koła Naukowego Data Science, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Podczas spotkania zostały omówione kluczowe kierunki rozwoju studenckiego koła naukowego. Członkowie zarządu SKN Data Science w szczególności przedstawili następujące tematy:

  • Program działania na najbliższy rok (Ksawery Smoczyński)
  • Konferencje i spotkania o data science (Alex Drożdż)
  • Działalność naukowa (Mikołaj Szymczak)
  • Współpraca z firmami oraz innymi studenckimi kołami naukowymi (Jacek Jankowiak)
  • Sprawy organizacyjne SKN (Szymon Kopyta)

Na spotkaniu dodatkowo zostały przedstawione zagadnienia związane teorią oraz praktyką wykorzystania Data Science w różnych obszarach:

  • Wikipedia, DBpedia, Wikidane (mgr Włodzimierz Lewoniewski)
  • Kryptowaluty oraz technologie blockchain (dr Piotr Stolarski)
  • Narzędzia i metody Data Science (mgr Piotr Kałużny)
  • Analiza wiadomości oraz komentarzy na polskich portalach internetowych (dr Jacek Małyszko)

Celem koła naukowego jest propagowanie wśród studentów wiedzy na temat Data Science i analizy danych przy pomocy technologii informacyjnych, nauczanie i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie programowania komputerów poprzez realizację projektów badawczych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji przedsięwzięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Strona SKN Data Science na Facebooku: www.facebook.com/SKNDataScienceUEP/

Podczas spotkania organizacyjnego SKN Data Science. Ksawery Smoczyński opowiada o programie działania na najbliższy rok.

Podczas spotkania organizacyjnego SKN Data Science. Dr Piotr Stolarski przedstawia kierunki badań kryptowalut oraz technologii blockchain.

Podczas spotkania organizacyjnego SKN Data Science

Podczas spotkania organizacyjnego SKN Data Science. Mgr Piotr Kałużny z prezentacją o narzędziach i metodach Data Science