Spotkania inaugurujące projekt SIMMO II

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem spotkania inaugurującego projekt SIMMO II: System for Intelligent Maritime Monitoring II. Wzięli w nim udział przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej: prof. Witold Abramowicz, dr Milena Stróżyna, dr Krzysztof Węcel oraz mgr inż. Dominik Filipiak, którzy twoją zespół realizujący projekt SIMMO II ze strony UEP.

SIMMO II to projekt badawczo-rozwojowy, zamawiany przez Europejską Agencję Obrony i finansowany przez Polskie oraz Luksemburskie Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt jest realizowany wspólnie z firmą LuxSpace Sarl z Luksemburga, a UEP pełni w nim rolę koordynatora.

W inauguracji projektu uczestniczyli przedstawiciele firmy partnerskiej, a także Europejskiej Agencji Obrony oraz członkowie Komitet Sterującego z ramienia EDA.

Celem projektu SIMMO II jest opracowanie systemu do analizy danych morskich, opartego o nowoczesne metody data science oraz technologie Big Data. System będzie umożliwiać wykonywanie szybkich analiz, w tym analiz w czasie rzeczywistym oraz wykrywających anomalie, w oparciu o duże wolumeny danych morskich. Jego celem będzie umożliwienie przeprowadzania analiz aktualnej sytuacji na morzach i oceanach w skali globalnej i dla różnych typów statków.