Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne

Dokonując koncentracji mikrokomputerów Zakładu Systemów Informatycznych i Uczelnianego Ośrodka Przetwarzania Informacji (UOPI) w ilości 10 szt. klasy najniższej do mikrokomputerów profesjonalnych (wg klasyfikacji na rynkach światowych) uruchomiono w roku akademickim 1985/1986 Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne, pracujące w układzie dwuzmianowym. Z dniem 12 grudnia 1985 r. Laboratorium to zostało przekazane Zakładowi Systemów Informatycznych.

Włączenie Zakładu Systemów Informatycznych do Instytutu Zarządzania

Włączenie Zakładu Systemów Informatycznych do Instytutu Zarządzania kierowanego przez prof. dr hab. Józefa Boronia. Zatrudnieni pracownicy: kierownik: doc. dr Stefan Abt starszy wykładowca: Halina Romanow starsi asystenci: Kazimierz Waćkowski Grzegorz Bartoszewicz Aleksandra Wojciechowska-Refermat Piotr Refermat Bolesław Soniewicki Michał Walczak asystenci: Ewelina Szajba Wojciech Fliegner Mariola Fonfara Ryszard Groszak Elżbieta Danecka asystent-stażysta: Piotr Adamczewski

Utworzenie Zakładu Systemów Informatycznych

Utworzenie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zakładu Systemów Informatycznych – inicjatorem powstania wyodrębnionej jednostki był doc. dr Stefan Abt. Pracownicy ZSI: Doc. dr Stefan Abt – kierownik Halina Romanow Grzegorz Bartoszewicz Michał Walczak Bogdan Sojkin Katarzyna Pawlaczyk Piotr Refermat Aleksandra Wojciechowska–Refermat Bolesław Soniewicki Elżbieta Danecka W ramach zakładu prowadzone są zajęcia z Organizacji Przetwarzania Danych oraz Automatycznego Przetwarzania Danych. Zakład również zajmuje się nauczaniem języka programowania MOST … Więcej informacji