ACADEMIA: Jak oceniać treści z Wikipedii?

W najnowszym numerze czasopisma ACADEMIA został opublikowany artykuł na temat automatyzacji procesu oceny jakości treści w wielojęzycznej Wikipedii. W ramach pracy zostały pokrótce przedstawione wady i zalety otwartego charakteru tej encyklopedii, różnice w systemach ocen jakości oraz wyróżnień dla artykułów Wikipedii pomiędzy wersjami językowymi, kwestie związane z oceną wiarygodności źródeł informacji. Dodatkowo w publikacji została poruszona kwestia otwartych semantycznych baz danych (takich jak DBpedia oraz Wikidane), które poprzez swoją zdolność do strukturyzacji i zrozumienia złożonych zależności między danymi, stanowią przyszłość zarządzania informacją, umożliwiając bardziej efektywne przetwarzanie i analizę danych w różnych dziedzinach.

Internet charakteryzuje się otwartością, umożliwiając dostęp do różnorodnych perspektyw i opinii. Aktualnie, w sieci znajduje się ponad miliard witryn internetowych oferujących informacje na różne tematy. Wikipedia, jako jedna z najbardziej znanych platform internetowych, dostarcza ponad 60 milionów artykułów w ponad 300 wersjach językowych. To zapewnia dostęp do wiedzy osobom z całego świata. Ponadto, wiele popularnych serwisów internetowych, w tym Google i ChatGPT, wykorzystuje materiały z Wikipedii, by poprawić jakość swoich usług.

Wikipedia w każdym języku tworzona jest przez unikalną społeczność użytkowników, która kształtuje i interpretuje standardy jakości dla swojej wersji językowej. Dlatego każda wersja językowa ma nieco odmienne kryteria dotyczące jakości treści, wynikające z dyskusji i doświadczeń społeczności. Co do zasady, każda wersja językowa ma specjalne wyróżnienia dla artykułów, które osiągnęły najwyższe standardy jakości.

Chociaż Wikipedia ma swoje standardy oceny jakości, kryteria mogą się różnić w zależności od wersji językowej i mogą się zmieniać w czasie. Ocenianie jest często subiektywne, co wymaga współpracy i uzgodnień między edytorami. Automatyzacja oceny jakości treści na Wikipedii, poprzez użycie algorytmów, może pomóc w obiektywnym ocenianiu treści, szybkim wykrywaniu błędów i problemów oraz w identyfikacji wandalizmu czy dezinformacji, co z kolei zwiększa wiarygodność i skuteczność edycji.

Więcej informacji można znaleźć w artykule pt. „Jak oceniać treści z Wikipedii?” w czasopiśmie ACADEMIA, które jest wydawane przez Polską Akademię Nauk. Czasopismo wychodzi co kwartał od 2003 roku, promuje osiągnięcia polskich badaczy w kraju i za granicą. Pogłębione analizy piszą się językiem przystępnym dla różnorodnego grona złożonego z naukowców, studentów, uczniów i wszystkich innych czytelników zainteresowanych tematyką popularnonaukową.