Hackathon ShowMeData

Główny Urząd Statystyczny organizuje Hackathon ShowMeData, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Rejestracja internetowa Uczestników Hackathonu w ramach stworzonych Zespołów trwa od dnia 27 marca do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Udział jest bezpłatny.

Celem Hackathonu jest wyłonienie najlepszego prototypu interaktywnej aplikacji webowej lub mobilnej, przeznaczonej dla młodzieży w 15 lat i więcej, w którym zastosowany zostanie motyw przewodni Hackathonu „Zobacz jak statystyka opisuje liczbami świat, który Cię otacza” przy użyciu technik rozpoznawania obrazu w połączeniu z prezentacją danych statystycznych z baz danych GUS i EUROSTATU.

Dla każdego, kto przyjdzie na hackathon i podejmie wyzwanie stworzenia prototypu aplikacji czeka certyfikat uczestnictwa w Hackathonie GUS, a na zwycięskie zespoły nagrody pieniężne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia pod adresem hackathon.stat.gov.pl