Prof. Witold Abramowicz powołany do Rady Fundacji Platforma Przyszłości Przemysłu

Profesor dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP został powołany w skład Rady Fundacji Platforma Przyszłości Przemysłu utworzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to nowa rządowa instytucja, która ma pomóc w dostosowaniu się polskim przedsiębiorcom do wymagań ery przemysłu 4.0, związanej z rozwojem technologii. Fundacja została powołana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, i ma na celu działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.