Nagrody dla przedstawicieli SKN Data Science w konkursie Citi

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wzięli udział w hackathonie organizowanym przez Citi pod nazwą ”Citi Virtual FinTech Hackathon”. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować prototyp systemu, który miałby wykorzystywać płatności kodami QR. Zaprojektowany przez przedstawicieli SKN Data Science system zajął III miejsce. Członkowie zespołu otrzymali nagrody – drony od firmy DJI.

Hackathon odbył się w dniach 21-25 listopada. Wydarzenie było okazją do rozwinięcia swoich zdolności technologicznych i biznesowych. Pierwsze miejsce zajął zespół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego, drugie miejsce – zespół z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Zwycięskie zespoły dokładnie przeanalizowały aspekty bezpieczeństwa, wieloplatformowość, UX oraz zaplanowały dalszy rozwój. Dostarczyły również szczegółowe diagramy projektowe i makiety ekranów wyjaśniające consumer journey” – mówi Piotr Nowak, Application Development Group Manager w Citi Solutions Center w Polsce i przewodniczący jury.

Serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu od lewej: Patryk Danielewicz, Hubert Łagoda, Adam Jankowski

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie CitiBank.pl