Wystąpienia na konferencji IwZ 2022

W dniach 1-2 grudnia 2022 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się VIII edycja konferencji naukowej „Informatyka w Zarządzaniu” (IwZ’2022). Podczas tego wydarzenia dr Piotr Stolarski oraz dr Włodzimierz Lewoniewski przedstawili wyniki badań naukowych w zakresie analizy cyfrowych giełd walutowych w oparciu o otwarte dane, oraz oceny podaży i popytu na informacje w wielojęzycznej Wikipedii.

W ramach referatu pt. „Analysis of the Successful and Bankrupt Digital Currency Exchanges based on Open Data” (autorzy: Piotr Stolarski, Włodzimierz Lewoniewski) zostały przedstawione możliwości dostępu do rożnych danych otwartych związanych z cyfrowymi giełdami walutowymi oraz sposoby ich analizy w wybranym okresie czasowym. W ramach tych badań cyfrowe giełdy walutowe (w tym kryptogiełdy) zostały podzielone na dwie grupy: odnoszące sukces oraz upadłe.

Prezentacja pt. „Demand and Supply of Information in Different Language Versions of Wikipedia” (autorzy: Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz) dotyczyła analizy podaży informacji w ramach różnych tematów oraz wersji językowych Wikipedii. Dodatkowo zostały przedstawione wyniki analizy jakości informacji w zależności od wersji językowej oraz tematu. Zbadany został również popyt na informacje ze strony użytkowników tej ogólnodostępnej encyklopedii w różnych okresach czasowych.

Konferencja „Informatyka w Zarządzaniu” (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych.

Strona internetowa konferencji IwZ 2022: iwz2022.ue.wroc.pl