dr Włodzimierz Lewoniewski

dr Włodzimierz Lewoniewski
Adiunkt

 • E-mail: wlodzimierz.lewoniewski@ue.poznan.pl
 • Telefon: +48 (61) 639-27-93
 • Strona WWW: lewoniewski.info

Seminarium

Seminarium dyplomowe: „Jakość i wizualizacja danych”

Temat seminarium jest przede wszystkim związany z analizą informacji w popularnych otwartych serwisach internetowych, takich jak Wikipedia, DBpedia, Wikidane (Wikidata) oraz innych. Dotyczy to m.in.:

 • Ekstrakcja miar jakości informacji
 • Budowanie modeli automatycznej oceny jakości informacji
 • Analiza źródeł informacji
 • Wizualizacja otwartych danych
 • Porównanie wielojęzycznych informacji
 • Badanie reputacji użytkowników w serwisach internetowych
 • Semantyczne przetwarzanie informacji

Kryteria przyjęć:

 1. zainteresowania studenta,
 2. kolejność zgłoszeń,
 3. rozmowa kwalifikacyjna,
 4. dobra znajomość języków obcych.