Warsztaty na temat generatywnej sztucznej inteligencji z ekspertami z Microsoft oraz Grupy Żabka

Kilkunastoosobowa reprezentacja SKN Data Science wzięła udział w warsztatach dla studentów „AI School”, zorganizowanych przez Microsoft oraz Grupę Żabka. To spotkanie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się ze światem generatywnej sztucznej inteligencji. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

W trakcie części pierwszej, studenci zdobyli wiedzę na temat najskuteczniejszych technik projektowania i optymalizacji wstępnych instrukcji dla modeli językowych (tzw. „prompt engineering”), takich jak GPT-3 czy GPT-4. Cel tego procesu – uzyskanie jak najbardziej dokładnych, relewantnych i przydatnych odpowiedzi od modelu.

Podczas warsztatów studenci korzystali z narzędzia Azure AI Studio – platformą do tworzenia aplikacji z wykorzystaniem algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji, zapewniając narzędzia do eksploracji, budowy, testowania i wdrażania projektów. Nie zabrakło również omówienia Dużych Modeli Językowych (Large Language Models), które stanowią fundament dla tworzenia asystentów językowych. Studenci odkryli, jak zmiana rożnych parametrów wpływa na wyniki wygenerowane przez ChatGPT.

W części praktycznej studenci eksperymentowali z różnymi wariantami modeli, takimi jak GPT-4 czy GPT-3.5 Turbo. Poznali również, jak sprawnie można używać tzw. tokenów podczas pracy z ChatemGPT. Warto wspomnieć, że „GPT-3.5 Turbo” to ulepszona wersja modelu GPT-3.5, zaprojektowana do szybszego reagowania, choć może mieć ograniczenia w zrozumieniu bardziej złożonych zapytań i tworzeniu bardziej zaawansowanych treści. Wówczas ChatGPT-4, będący nowszą i bardziej zaawansowaną wersją, charakteryzuje się większą zdolnością do rozumienia skomplikowanych zapytań, generowania bardziej szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi oraz lepszą zdolnością do tworzenia treści na wysokim poziomie. Główna różnica między tymi dwoma modelami polega na ich zdolnościach przetwarzania języka naturalnego i kompleksowości generowanych odpowiedzi.

Wydarzenie odbyło się w dniu 15 grudnia 2023 roku. Warsztaty prowadzili: Kamil Stachowicz oraz Błażej Miśkiewicz.