Naukowe źródła informacji w artykułach Wikipedii w różnych tematach i językach

Wyniki badań naukowych pracowników naszej Katedry zostały opublikowane w czasopiśmie „Procedia Computer Science” wydawnictwa Elsevier na stronie ScienceDirect. W ramach pracy zostały przeanalizowane setki milionów przypisów artykułów Wikipedii z różnych wersji językowych w celu identyfikacji naukowych źródeł informacji. Dodatkowo artykuły Wikipedii zostały podzielone na różne tematy przy użyciu informacji z projektów Wikipedii oraz opierając się na semantyczne bazy wiedzy – Wikidane i DBpedia.

Artykuły w Wikipedii muszą opierać się na wiarygodnych źródłach, które czytelnicy mogą zweryfikować. Ocena wiarygodności źródeł jest jednak subiektywna i może się różnić w zależności od wersji językowej oraz tematu artykułów tej encyklopedii. Niektóre przypisy w artykułach Wikipedii wskazują na źródła naukowe, które są powszechnie uważane za bardziej wiarygodne niż strony internetowe, ponieważ podlegają rygorystycznemu procesowi recenzji i są publikowane przez renomowanych wydawców akademickich. Oznacza to, że informacje prezentowane w źródłach naukowych zostały szczegółowo ocenione przez ekspertów z danej dziedziny, co zapewnia wyższy stopień trafności i wiarygodności.

Praca pt. „Understanding the Use of Scientific References in Multilingual Wikipedia across Various Topics” skupia się na analizie porównawczej użycia naukowych źródeł informacji w artykułach Wikipedii w zależności od tematu oraz wersji językowej. Autorzy publikacji: Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz. Wyniki badań naukowych zostały przedstawione podczas konferencji KES 2023.

Publikacja powstała w ramach projektu OpenFact, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.