Wystąpienie na konferencji FedCSIS 2022

Podczas międzynarodowej konferencji FedCSIS 2022 (17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems) zostały przedstawione wyniki badań naukowych pracowników naszej katedry na temat automatycznej oceny wiarygodności źródeł informacji o firmach w wielojęzycznej Wikipedii. Tegoroczna edycja konferencji FedCSIS została zorganizowana w Sofii (Bułgaria) w dniach 4-7 września w trybie hybrydowym.

Obecnie Wikipedia posiada około 60 milionów artykułów w ponad 300 wersjach językowych. Podczas prezentacji dr Włodzimierz Lewoniewski opowiedział o sposobach identyfikacji artykułów Wikipedii na temat poszczególnych firm za pomocą semantycznych baz wiedzy (DBpedia oraz Wikidane). W tych artykułach Wikipedii zostały zidentyfikowane źródła informacji w celu późniejszej oceny wiarygodności. Wyniki pokazują, że w zależności od wersji językowej Wikipedii lista najbardziej wiarygodnych źródeł często się zmienia. Ponadto, w ramach pracy zostały pokazane różnice pomiędzy ocenami tych samych źródeł w różnych wersjach językowych.

Modele oceny źródeł informacji przedstawione w pracy pt. „Identifying reliable sources of information about companies in multilingual Wikipedia” mogą pomóc nie tylko redaktorom-wolontariuszom Wikipedii w wyborze witryn internetowych, które mogą dostarczyć cennych informacji o firmach, ale także mogą pomóc innym użytkownikom Internetu w poszukiwaniu wartościowych źródeł informacji na ten temat za pomocą otwartych danych z Wikipedii, DBpedii oraz Wikidanych.

Strona internetowa konferencji FedCSIS: fedcsis.org

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org