Udział w Europejskim Dniu Innowacji Obronnych

Pracownicy naszej Katedry prof. Witold Abramowicz oraz dr Milena Stróżyna uczestniczyli w Europejskim Dniu Innowacji Obronnych w Brukseli. Na zaproszenie Europejskiej Agencji Obrony (EDA – European Defense Agency) przedstawiciele KIE przygotowali stoisko, na którym prezentowane były wyniki projektu badawczego SIMMO II.

Celem projektu SIMMO II było stworzenie systemu do analizy danych morskich, opartego o nowoczesne metody data science oraz technologie Big Data. Opracowany system pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym ruchu ponad 200 tysięcy statków na morzach i oceanach całego świata oraz wykrywa anomalie w zachowaniu statków.

Europejski Dzień Innowacji Obronnych (European Defence Innovation Day) odbył się w dniu 31 maja 2022 roku. Wydarzenie było poświęcone rozwojowi i zastosowaniu badań naukowych w obszarze obronności oraz synergii między cywilnymi innowacjami a obronnością w krajach europejskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej eda.europa.eu.