OpenFact ponownie najskuteczniejszy w wykrywaniu fake news

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ewaluację wyników drugiej fazy programu INFOSTRATEG. Ewaluacji zostały poddane rezultaty osiągnięte przez trzy konkurujące zespoły, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań w zakresie detekcji fake news z użyciem sztucznej inteligencji.