OpenFact ponownie najskuteczniejszy w wykrywaniu fake news

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ewaluację wyników drugiej fazy programu INFOSTRATEG. Ewaluacji zostały poddane rezultaty osiągnięte przez trzy konkurujące zespoły, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań w zakresie detekcji fake news z użyciem sztucznej inteligencji.

Projekt OpenFact realizowany przez naukowców z Katedry Informatyki Ekonomicznej uzyskał najwyższą liczbę punktów i pozytywną ocenę po drugiej fazie projektu. Tym samym powtórzył swój sukces sprzed roku, kiedy po fazie pierwszej również został najlepiej oceniony wśród wszystkich zespołów uczestniczących w programie. Dzięki pozytywnej ocenie zespół może przystąpić do realizacji trzeciej, ostatniej fazy projektu.

Projekt OpenFact jest realizowany od 2021 r. przez zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Abramowicza, przy współpracy wielu parterów technologicznych i merytorycznych, m.in. Google, Facebook, Bright Data, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence a także czołowych organizacji fact-checkingowych w Polsce. Skład zespołu projektu OpenFact: dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP, dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Milena Stróżyna, mgr Ewelina Księżniak, mgr Oskar Riewe-Perła, mgr Marcin Sawiński, mgr inż. Aleksandra Wojewoda.

Rezultaty dwóch pierwszych faz projektu to zbiór danych zawierający przykłady fake news oraz prawdziwych informacji w języku polskim, który może zostać wykorzystany do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji oraz metody, służące do detekcji fake news wytrenowane na tym zbiorze. Docelowe rozwiązanie projektu będzie przeznaczone do pracy w języku polskim i będzie obejmować różne dziedziny tematyczne. Jego zadaniem będzie informowanie użytkowników o wyniku oceny prawdziwości i wiarygodności tekstów publikowanych w Internecie.

Projekt OpenFact jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w okresie od 02.12.2021 do 1.07.2025 w ramach programu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”, a jego wartość wynosi 3 400 500 PLN.