Kongres Informatyki Ekonomicznej

W dniach 23 września – 25 września 2015r. w Podlesicach k/Kroczyc odbył się I Kongres Informatyki Ekonomicznej zorganizowany w 20 rocznicę powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Celem Kongresu była prezentacja dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad rozwiązaniami informatycznymi w organizacjach biznesowych, a także administracji państwowej i samorządowej. W kongresie udział wzięli również przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej – prof. dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz mgr Wioletta … Więcej informacji

Future SOC Lab Day

Zespół w składzie: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Wioletta Sokołowska, Tymoteusz Hossa, Jakub Opałka, Karol Fabisz podczas wizyty w Hasso Plattner Institut w Potsdamie w ramach Future SOC Lab Day przedstawił wyniki projektu „Smart Data Analysis for the Support of Rational Decision Making in the Energy Sector” realizoawnego w ramach Future SOC Lab.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia w kategorii „Student” dla mgr Karola Fabisza

Mgr Karol Fabisz otrzymał jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia w kategorii „Student”. Stypendium to przyznawane jest corocznie i ma charakter wyróżnienia osoby, która osiągnęła sukces związany z nauką i edukacją. Karol Fabisz jest doktorantem w Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP studiuje na I roku studiów doktoranckich na WIGE (absolwent studiów magisterskich na WIGE 2012/2013). Osiągnięcia stypendysty: Współautor 3 artykułów (jeden opublikowany oraz dwa w recenzji). Praca magisterska oceniona … Więcej informacji