Kongres Informatyki Ekonomicznej

W dniach 23 września – 25 września 2015r. w Podlesicach k/Kroczyc odbył się I Kongres Informatyki Ekonomicznej zorganizowany w 20 rocznicę powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Celem Kongresu była prezentacja dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad rozwiązaniami informatycznymi w organizacjach biznesowych, a także administracji państwowej i samorządowej. W kongresie udział wzięli również przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej – prof. dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz mgr Wioletta Sokołowska.

Profesor Abramowicz wygłosił wykład wprowadzający na temat Modeli biznesowych Big Data oraz wraz z dr Agatą Filipowską uczestniczył w panelu dyskusyjnym: Metodologia Informatyki Ekonomicznej, prowadzonym przez prof. dr hab. inż. Bogdana Franczyka z Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W czasie sesji tematycznych Kongresu przedstawiciele Katedry zaprezentowali artykuły: „Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii” napisany przez zespół w składzie: Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, „Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks”, przygotowany przez Agatę Filipowską i Bartosza Perkowskiego, artykuł „Linked geodata for profiling of TELCO users” napisany przez Krzysztofa Węcla, a także „Application of Big Data Solutions for the Needs of the Energy Sector”, napisany przez zespół w składzie: Wioletta Sokołowska, Witold Abramowicz, Tymoteusz Hossa, Karol Fabisz, Jakub Opałka oraz artykuł zatytułowany „Techniki eksploracji procesów biznesowych źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw” napisany przez Karola Fabisza oraz Wiolettę Sokołowską. Dodatkowo, w sesji plakatowej mgr Wioletta Sokołowska przedstawiła poster artykułu pt. Automatyczna analiza wydźwięku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowania decyzji, napisanego przez zespół w składzie: Jakub Opałka, Witold Abramowicz, Wioletta Sokołowska, Mateusz Kubaczyk, Tymoteusz Hossa i Karola Fabisz.

Dnia 23 września 2015 roku, w trakcie Kongresu, odbyło się Walne Zebranie/ Walny Zjazd Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), podczas którego wybrane zostały nowe Władze NTIE. Prof. dr hab. Witold Abramowicz został powołany na stanowisko Wiceprezesa Towarzystwa. Natomiast Dr Agata Filipowska została sekretarzem Rady Naukowej NTIE. Pierwszego dnia Kongresu wręczone zostały również nagrody i dyplomy dla laureatów XVIII Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej.