Nagrody w XVIII Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej

W dniu 23 września 2015 r. podczas I Kongresu Informatyki Ekonomicznej w Podlesicach/k Kroczyc odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVIII Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej.

Laureatami konkursu już po raz kolejny zostali absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy obronili swoje prace w roku 2014.

W grupie prac magisterskich:
2 miejsce: Piotr Zwolenkiewicz, Metody ewolucji podgrafów w telekomunikacyjnym grafie społecznościowym, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W grupie prac licencjackich:
1 miejsce: Milena Ćmil, Ocena możliwości wykorzystania analizy wydźwięku w procesie podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3 miejsce: Łukasz Grzybowski, Zastosowanie metod eksploracji powiązanych danych w domenie zamówień publicznych, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Laureatom i ich Promotorom serdecznie gratulujemy!