QOD 2020 – trzeci międzynarodowy warsztat na temat jakości otwartych danych

Celem warsztatu QOD (Quality of Open Data) jest łączenie różnych społeczności pracujących nad jakością danych w Wikipedii, DBpedii, Wikidanych, OpenStreetMap, Wikimapii oraz wielu innych otwartych bazach wiedzy. Warsztat wspiera wymianę doświadczeń naukowych i wiedzy praktycznej związanej z oceną jakości w otwartych danych.

Trzecia edycja międzynarodowego warsztatu QOD odbyła się w dniu 9 czerwca 2020 roku w ramach konferencji BIS 2020. Organizatorami warsztatu QOD 2020 byli dr Mouzhi Ge, dr Włodzimierz Lewoniewski oraz dr hab. Krzysztof Węcel.

Publikacje QOD 2020

Strona internetowa QOD 2020: bisconf.org/2020/qod/

Informacje o poprzednich edycjach warsztatu można znaleźć na stronie QODW.org