Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Jackowi Małyszko

Dnia 6 lipca 2015 odbyła się publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Jacka Małyszko pt. „Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług”. W wyniku dyskusji komisja jednogłośnie poparła przyznanie doktorantowi stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz ośmioma głosami, przy jednym wstrzymującym się, poparła wniosek recenzentów o wyróżnienie rozprawy. Na Radzie Wydziału 9 lipca w wyniku głosowania oficjalnie Jacek Małyszko otrzymał stopień doktora, a praca otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy nowemu doktorowi oraz jego promotorom – prof. Witoldowi Abramowiczowi i dr Agacie Filipowskiej!