Prawda czy fake news? Jak nie dać się nabrać w Internecie

Podczas XXVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pracownicy naszej Katedry przeprowadzili wykład poświęcony tematyce rozpoznawania fałszywych informacji w Internecie. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi doświadczeniami, co dodatkowo wzbogaciło dyskusję i sprawiło, że wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale również interaktywne.

Podczas wykładów dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Piotr Stolarski oraz dr Milena Stróżyna przestawili dobre praktyki w zakresie identyfikacji prawdziwych i fałszywych informacji na realnych przykładach z różnych popularnych stron internetowych, takich jak Facebook, Twitter, Wikipedia oraz innych.

Rozpoznawanie „fake news”, czyli fałszywych informacji, czasem może być trudne, ale istnieją pewne cechy, które często towarzyszą tego typu wiadomościom. Na przykład, fałszywe informacje często zawierają sensacyjne twierdzenia lub nagłówki, które są stworzone tak, aby przyciągnąć uwagę i wywołać emocje. Jeśli informacja wydaje się zbyt niewiarygodna lub zbyt dramatyczna, aby była prawdziwa, warto ją sprawdzić. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na błędy językowe – wiadomości zawierające dużo błędów gramatycznych i literowych mogą być fake news. Profesjonalne media zazwyczaj dbają o poprawność językową swoich publikacji. Ponadto, fałszywe informacje mogą zawierać elementy prawdy, które są jednak zniekształcone lub wyrwane z kontekstu, aby służyć pewnemu przekazowi.

W ramach oceny treści warto zwracać również uwagę na reputację nadawcy. Jeżeli informacje pochodzą od osoby lub organizacji, która nie jest znana lub która ma negatywne opinie, mogą to być fałszywe informacje. Warto sprawdzić reputację nadawcy. Fałszywe informacje często zawierają elementy prawdy, które są jednak zniekształcone lub wyrwane z kontekstu, aby służyć pewnemu przekazowi. Można dodatkowo zwrócić uwagę na obecność źródeł informacji – fałszywe informacje często nie podają żadnych źródeł lub odwołują się do nieznanych lub niewiarygodnych źródeł. Fałszywe wiadomości mogą wykorzystywać stare artykuły lub zdjęcia, które są przedstawiane jako aktualne.

Katedra Informatyki Ekonomicznej obecnie realizuje projekt OpenFact, który jest prowadzony we współpracy z partnerami technologicznymi i merytorycznymi, m.in.: Google, Facebook, Bright Data, Harvard University, a także czołowych organizacji fact-checkingowych w Polsce. Podczas ewaluacji pierwszej fazy programu INFOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie detekcji fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji, projekt OpenFact otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – wydarzenie o charakterze naukowym i artystycznym, które ma na celu promowanie wiedzy wśród mieszkańców Poznania, pobliskich regionów oraz osób odwiedzających z innych części Polski. W ramach XXVI edycji Festiwalu, zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się w dniu 16 maja. Strona wydarzenia: festiwal.amu.edu.pl