dr Piotr Stolarski

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
ID ORCID

dr Piotr Stolarski
Adiunkt

Seminarium

Seminarium dyplomowe „Innowacyjne technologie w finansach”

Seminarium adresowane jest do studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zainteresowani są zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań sprzętowo-programowych w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Seminarzysta powinien mieć świadomość wagi oraz potrzeb w zakresie wprowadzania racjonalizatorskich podejść na rynkach finansowych – zarówno w sektorze bankowości, ubezpieczeń jak i pokrewnych. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych oraz dyskusji na seminarium zostanie określona szczegółowa tematyka pracy oraz metody badań, które posłużą do jej przygotowania.

Problematyka seminarium obejmuje:

  • Rejestry rozproszone i kryptowaluty
  • Inteligentne kontrakty i aplikacje rozproszone
  • Aspekty regulacyjne i prawne innowacyjnych technologii informatycznych
  • Insurtech, Fintech
  • Nowe modele biznesowe napędzane danymi
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych

Kryterium przyjęć:

  1. Rozmowa na temat zainteresowań.
  2. Średnia z ocen (pomocniczo).

Serdecznie zapraszam!

Powiązane wiadomości