Wystąpienie na konferencji CLEF 2023

Pracownicy naszej katedry, Ewelina Księżniak oraz Marcin Sawiński, wzięli udział w 14. edycji międzynarodowej konferencji CLEF, która jest poświęcona przetwarzaniu języka naturalnego i wyszukiwaniu informacji. Podczas tego wydarzenia nasi naukowcy przedstawili metodę wykrywania zdań wymagających sprawdzenia, która osiągnęła najlepszy wynik w ramach konkursu organizowanego przez jeden z warsztatów – CheckThat!Lab. Warsztat i konkurs poświęcony jest wykrywaniu fake news z użyciem sztucznej inteligencji.

Więcej na temat badań naukowych można znaleźć w artykule pt. OpenFact at CheckThat! 2023: Head-to-Head GPT vs. BERT – A Comparative Study of Transformers Language Models for the Detection of Check-worthy Claims. Praca powstała w ramach projektu OpenFact, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

Konferencja CLEF 2023 odbyła się dniach 17-22 września 2023 roku w Salonikach (Grecja). Strona konferencji: clef2023.clef-initiative.eu.

Na zdjęciu (od lewej): Preslav Nakov (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Ewelina Księżniak, Julia Maria Struß (Fachhochschule Potsdam), Marcin Sawiński.