IV Kongres Informatyki Ekonomicznej

Pracownicy naszej katedry wzięli udział w IV Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”. Wydarzenia odbyły się w w dniach 21 – 22 października 2021 roku w trybie hybrydowym – stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz on-line. Organizatorami tych wydarzeń były Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Podczas konferencji w ramach sesji „Innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej – ujęcie praktyczne” został przedstawiony referat pt. „Tutorial I: Data Analysis in the Maritime Domain” (autorzy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, dr hab. Krzysztof Węcel oraz dr Milena Stróżyna).

Dodatkowo w ramach wydarzenia odbyło się wręczenie dyplomów NTIE na najlepsze prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie w obszarze informatyki ekonomicznej. Spośród laureatów ukazali się absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria naszego Uniwersytetu. Nagrodzone prace były napisane i obronione pod promotorstwem dr hab. Agaty Filipowskiej.

Dyplomy NTIE za najlepsze prace dyplomowe obronione w 2020 roku związane z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej
Dyplomy NTIE za najlepsze prace dyplomowe obronione w 2020 roku związane z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej

Więcej informacji na temat IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej można znaleźć na stronie: konferencja.czest.pl