Wystąpienia na V międzynarodowej konferencji ICOFEP

Podczas V międzynarodowej konferencji ICOFEP (International Conference on Finance and Economic Policy) pracownicy naszej katedry przedstawili wyniki swoich badań naukowych. Tematem przewodnim konferencji było funkcjonowanie Nowej Gospodarki w kontekście pandemii COVID-19 oraz jej skutków.

Lista referatów pracowników naszej katedry:

Piąta edycja konferencji ICOFEP odbyła się w dniach 21-22 października 2021 roku w trybie zdalnym.

Szczegóły dotyczące konferencji ICOFEP 2021 można znaleźć na stronie: icofep.ue.poznan.pl