Sztuczna inteligencja w kampaniach dezinformacyjnych: eksperymenty z ChatGPT

Artykuł naukowy pracowników naszej Katedry został opublikowany w czasopiśmie Economics and Business Review. Praca pt. „Artificial intelligence – friend or foe in fake news campaigns” skupia się na analizie wpływu dużych modeli językowych (LLM) na zjawisko fake news. Z jednej strony przyzwoite możliwości generowania tekstu mogą być niewłaściwie wykorzystywane do masowej produkcji fałszywych wiadomości. Z drugiej strony LLM wyszkolone na ogromnych ilościach tekstu zgromadziły już informacje o wielu faktach, zatem można założyć, że można je wykorzystać do weryfikacji faktów.

Eksperymenty zostały zaprojektowane i przeprowadzone w celu sprawdzenia, w jakim stopniu odpowiedzi LLM są zgodne z faktycznymi werdyktami profesjonalistów weryfikujących fakty. Metodologia badania obejmowała przeprowadzenie eksperymentu w formie interakcji z ChatGPT (obecnie jednego z najbardziej zaawansowanych LLM) z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego zbioru danych. Korpus badawczy zawierał kilka tysięcy losowo wybranych stwierdzeń zweryfikowanych przez fact-checkerów.

Autorzy publikacji: Krzysztof Węcel, Marcin Sawiński, Milena Stróżyna, Włodzimierz Lewoniewski, Ewelina Księżniak, Piotr Stolarski, Witold Abramowicz. Artykuł naukowy jest dostępny na stronie czasopisma Economics and Business Review: journals.ue.poznan.pl/ebr/article/view/736

Publikacja powstała w ramach projektu OpenFact, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.