Nagrody w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej

W dniu 22 października 2013 r. podczas XXVIII Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2013 w Szczyrku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVI Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej za prace dyplomowe obronione w roku akad. 2011/2012. Laureatami konkursu są już po raz kolejny absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I. W grupie prac doktorskich: 3 miejsce: ex equo dr Dominik Flejter, za … Więcej informacji

Konferencja JURIX 2011

Mgr Bartosz Perkowski w dniach 14-16 grudnia uczestniczył w konferencji JURIX2011 (Legal Knowledge and Information Systems), odbywającej się w Wiedniu, w Austrii. W czasie konferencji zaprezentował artykuł „System for Detection of Illegal Drugs E-Trading” napisany przez zespół w składzie: Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Agata Filipowska, Bartosz Perkowski oraz Krzysztof Węcel.

Konferencja eKnow2012

Mgr Szymon Łazaruk uczestniczył w konferencji eKnow2014 (The Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management), odbywającej się w dniach 30 stycznia – 3 lutego, w Walencji (Hiszpania). W czasie konferencji zaprezentował artykuł „Taste It! Try It! – A Semantic Web Mobile Review Application” napisany przez zespół KIE w składzie: Monika Kaczmarek, Agata Filipowska, Jakub Dzikowski, Szymon Łazaruk oraz Witold Abramowicz.

Konferencja TIAPISZ 2011

Mgr Jakub Dzikowski i mgr Bartosz Perkowski w dniu 8 grudnia uczestniczyli w konferencji TIAPISZ2011 (Technologie Informacyjne w Administracji i Służbie Zdrowia), odbywającej się w Warszawie. W czasie konferencji zaprezentowali artykuły: „Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni” napisany przez: Tomasz Kaczmarek oraz Jakub Dzikowski, a także „Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny Monitoring Cyberprzestrzeni” napisany przez zespół w składzie: Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel, Bartosz Perkowski, … Więcej informacji

Wybór nowych władz NTIE

Dnia 28 września 2011 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wybrano nowe władze. Do zarządu NTIE z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrani zostali: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP – Vice Prezes, dr Agata Filipowska – sekretarz Rady Naukowej, dr Monika Kaczmarek – członek Rady Naukowej oraz dr Krzysztof Węcel – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

Nagrody w XV Konkursie Prac Dyplomowych z Dziedziny Informatyki Ekonomicznej

Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej dr Monika Kaczmarek i dr Agata Filipowska, doktoranci mgr Jacek Małyszko i mgr Dawid Grzegorz Węckowski studentka I roku II stopnia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek zostali laureatami XV Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 września 2011 w Łodzi podczas Walnego Zgromadzenia Członków NTIE. W grupie prac doktorskich 1 miejsce uzyskała … Więcej informacji

dr Agata Filipowska – ekspertem z metodyki ITIL®

W dniach 29-31 sierpnia 2011r. dr Agata Filipowska z Katedry Informatyki Ekonomicznej uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Verax Systems dla członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego z zakresu OMG ITIL® v3 Foundation. Celem szkolenia było: zrozumienie podstawowych procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL® v3, wgląd w Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL® v3, zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w … Więcej informacji