Nagrody w XXV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej

Podczas konferencji WiTIwKP 2022 zostały wręczone nagrody w XXV edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Pierwsze oraz trzecie miejsce zajęły prace licencjackie napisane pod kierunkiem dr hab. Agaty Filipowskiej, prof. UEP.

I miejsce:
Oskar Riewe-Perła, Human Activity Recognition and Prediction in Smart Home Environment with Deep Learning.

III miejsce:
Oskar Dołżkiewicz, Wykorzystanie metod głębokiego uczenia ze wzmocnieniem w grach.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje o Konkursie można znaleźć na stronie: katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/