dr Krzysztof Węcel

dr Krzysztof Węcel

Adiunkt


E-mail: krzysztof [dot] wecel [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 639-28-09
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Dr Krzysztof Węcel jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra w 2000 roku (summa cum laude) i tytuł doktora w maju 2002 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestniczył w pracach pięciu projektów europejskich: ASG, TOWL, SUPER, ENIRAF i EastWeb. Odbył kilkumiesięczne wyjazdy naukowe na uniwersytety Leopolda-Franzensa w Innsbucku, Uniwersytet Karlsruhe, Asian Institute of Technology oraz Indian Institute of Technology in Bombay. Dr Węcel jest współautorem książki „Filtering the Web to Feed Data Warehouses”, kilku rozdziałów książek i publikacji w czasopismach oraz wielu artykułów konferencyjnych.

Główne zainteresowania badawcze: technologie semantyczne, hurtownie danych i eksploracja danych (certyfikat SAS Developer, znajomość aplikacji Enterprise Miner i MS SQL Analytical Services) i zarządzanie informacją.

A Concept for Ontology-Based Value of Cybersecurity Knowledge, Aviad, Adiel, Węcel Krzysztof, and Abramowicz Witold , International Journal of Management and Economics, Volume 54, Number 1, p.50–57, (2018)
Dyżury w bieżącym semestrze:
 • Poniedziałek 15:00 – 16:00
 • Czwartek 16:30 – 17:30

Big Data (j. ang)

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Data science

Wykład 15hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Hurtownie danych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Ontologie w informatyce

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Semantyczne przetwarzanie informacji

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Sieci komputerowe

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Systemy analityczne w biznesie

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


 • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XIV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
 • 2. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XV Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
 • 1. nagroda dla promotora pracy dyplomowej w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  Seminarium dyplomowe: "Technologie semantyczne"
  Przykładowe tematy prac z poprzednich edycji:
  • Ujednoznacznianie informacji o firmach na przykładzie danych z zamówień publicznych
  • Weryfikacja jakości danych Wikipedii na podstawie analizy cytowań
  • Śledzenie ruchów gałki ocznej do określania jakości informacji
  • Linked Open Data w analizie zamówień publicznych
  • Wykorzystanie Gry Miejskiej w celu uzupełnianie informacji w projekcie Open Street Map
  • Ocena zastosowania atrybutów audio w predykcji nacechowania emocjonalnego tekstu utworów na przykładzie Spotify
  Warunki zgłoszenia na seminarium dyplomowe (studia stacjonarne) Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko, Numer indeksu, E-mail
  • Kierunek studiów, specjalizacja
  • Średnia ze studiów (liczona zgodnie z metodyką dziekanatu)
  • Ewentualny udział w: praktykach, pracach kół naukowych, publikacjach, projektach, inne
  Proszę o opatrzenie informacji zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na seminarium. Tematy na spotkanie w sprawie kwalifikacji na seminarium
  • Zrealizowane projekty
  • Tematyka pracy w kontekście tematyki seminarium
  • Umiejętności informatyczne, znajomość narzędzi
  • Znajomość języków obcych
  • Zainteresowania pozainformatyczne, plany zawodowe
  Kryteria przyjęć na seminarium
  0. CC – creative and curious.
  1. Zainteresowania studenta (zgodność z tematyką seminarium)
  2. Chęć i zdolność do samodzielnych dociekań
  3. Praktyczna znajomość zagadnień IT lub biznesowych
  4. Średnia ze studiów
  5. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej